ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

(ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ)

Η ΑΘΛΟΔΟΜΙΚΗ έχοντας  πολυετή εμπειρία και χρησιμοποιώντας αξιόπιστα υλικά από την εγχώρια αγορά και οίκους του εξωτερικού κατασκευάζει στίβους με χωμάτινες διαδρομές υψηλών προδιαγραφών.

  1. 1. Υπόβαση.

Σαν υπόβαση του στίβου διαστρώνονται τα  πρώτα 20-25 εκ. θραυστού υλικού (σκύρα) (στιβάδα φιλτραρίσματος) και κατόπιν 5-8 εκ. γαρμπίλι (φέρουσα στιβάδα). Και οι δύο στρώσεις θα συμπιεστούν με οδοστρωτήρα ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη σταθερότητα.

  1. Μεσαία στρώση. Για να διατηρηθεί η απαραίτητη υγρασία διαστρώνεται  θηραϊκή γη (ελαφρόπετρα) σε στρώση  πάχους 6 εκ.
  2. Χωμάτινη επιφάνεια (κουρασάνι). Η τελική επιφάνεια του κεραμιδοχώματος κατασκευάζεται σε δύο στάδια, στο πρώτο στάδιο διαστρώνεται σε μέσο πάχος  4 εκ.

κεραμιδόχωμα (κουρασάνι)  κοκκομετρικήςδιαβάθμισης 0-5 χιλ.

Στο δεύτερο στάδιο διαστρώνεται σε μέσο πάχος 3 εκ. κεραμιδόχωμα κοκομετρικής διαβάθμισης 0-2 χιλ. Η συμπίεση γίνεται με κύλινδρο βάρους 200-300 κιλών. Κατά τη διάρκεια της συμπίεσης το υλικό καταβρέχεται συνεχώς ώστε να δέσει καλύτερα. Η όλη κατασκευή γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

Σημειωτέον ότι το κουρασάνι χρειάζεται περιοδική συντήρηση για να διατη- ρήσει τις ιδιότητες του σε βάθος χρόνου. Η συντήρηση σε γενικές γραμμές, συνίσταται στο κατάβρεγμα, την συμπλήρωση υλικού όπου απαιτείται (π.χ. σε πιθανές λακκούβες) και τη κυλίνδρωση με κατάλληλο κύλινδρο