ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (Πλαστικοποιημένη)

Σε περιοχές με ιδιαιτέρες συνθήκες (κοντά σε θάλασσα, πολλή υγρασία, κ.λπ.) χρειάζεται να τοποθετηθεί περίφραξη με μεγάλη αντοχή στην οξείδωση

Η ΑΘΛΟΔΟΜΙΚΗ  κατασκευάζει περιφράξεις από συρματόπλεγμα επενδεδυμένο με χιτώνα από πολυπροπυλένιο  και ορθοστάτες γαλβανισμένους εν θερμό και βαμμένους ηλεκτροστατικά, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια πολύ περισσότερα από ότι θα άντεχε την απλή γαλβανιζέ.

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος κατασκευής είναι ίδιος με εκείνον της απλής γαλβανιζέ.

Επίσης εκτός από την συνηθισμένου τύπου περίφραξη η εταιρεία μας ( κατ’ απαίτηση του πελάτη ) κατασκευάζει και ειδικού τύπου περιφράξεις με διαφορετικό τύπο πλέγματος ορθοστατών και διάταξης .