ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

Ποδοσφαίρου 11Χ11

Η τελική φάση κατασκευής ενός αθλητικού χώρου είναι ο εξοπλισμός με τα απαραίτητα όργανα αθλοπαιδιών.

Η ΑΘΛΟΔΟΜΙΚΗ σε απευθείας συνεργασία με κατασκευαστές από την εγχώρια και την διεθνή αγορά διαθέτει Εστίες ποδοσφαίρου 7,32 Χ 2,44μ. αλουμινίου, σταθερές ή μεταφερόμενες με αντηρίδες ή τύπου κλωβός, με δίχτυα.

Επίσης στέγαστρα αναπληρωματικών με καθίσματα, διαφόρων μεγεθών αλουμινίου ή σιδερένια , καθώς και σημαιάκια για κόρνερ.

Όλα τα όργανα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Η τοποθέτηση  των οργάνων (όπου χρειάζεται) γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.