Φωτισμός led

Νέα τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα του φωτισμού είναι η χρήση των λαμπτήρων LED (Light Emitting Diode), το φως των οποίων μπορεί να είναι θερμό (κίτρινο) ή ψυχρό (Day light)

Πλεονεκτήματα Φωτισμού LED

Κυρίως η μεγάλη διάρκεια ζωής, η ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τους κραδασμούς αλλά και η σχετικά μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τους HQI. Επίσης οι προβολείς LED δεν αναπτύσσουν μεγάλη θερμοκρασία με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται το περιβάλλον θερμοκρασιακά.

To μειονέκτημα των προβολέων LED είναι ότι έχουν σχετικά υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης το οποίο όμως βαίνει μειούμενο με την πάροδο του χρόνου.

Η ΑΘΛΟΔΟΜΙΚΗ  σε συνεργασία με ξένους και εγχώριους οίκους κατασκευής προβολέων LED, μελετά και εγκαθιστά εκ νέου συστήματα φωτισμού LED , ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, ή αντικαθιστά την παλαιά εγκατάσταση με προβολείς LED.

Ως προς τον τρόπο εγκατάστασης των προβολέων δεν διαφέρει από αυτόν του συμβατικού (HQI) φωτισμού (αγκύρια, πυλώνες, καπέλα) παρ’ ότι οι προβολείς LED είναι ελαφρύτεροι από τους HQI.

Προβολείς LED

Το εξωτερικό περίβλημα (κέλυφος) είναι από αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ο ανταυγαστήρας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ασύμμετρου η συμμετρικού σχήματος  το γυαλί είναι πάχους 5 χιλ. ασφαλείας, ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές και έχουν βαθμό στεγανότητας  IP 65

Καλωδίωση – Πίνακας

Ίδια με αυτόν του συμβατικού (HQI) φωτισμού.