Φωτισμός

Φωτισμός τοποθετείται όπου οι συνθήκες είναι τέτοιες που να το επιβάλουν (χρήση γηπέδου και το βράδυ , κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια.

Ο φωτισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει την άνετη διεξαγωγή των αγώνων και γι’ αυτό η εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση πρέπει να έχει εμπειρία και εξειδίκευση.

Πλεονεκτήματα Φωτισμού

α) Για τους ιδιώτες χρήση των γηπέδων τις ώρες που έχει δροσιά (βράδυ).

β) Για τα club χρήση των γηπέδων περισσότερες ώρες.

Η ΑΘΛΟΔΟΜΙΚΗ μελετά, και εγκαθιστά ολοκληρωμένα συστήματα φωτισμού, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που θέτει η Γ.Γ.Α. για διεθνείς, εθνικούς, η τοπικούς αγώνες.

Περιγραφή συστήματος φωτισμού

Αγκύρια πάκτωσης (βάσεις).

Τοποθετούνται μέσα στο έδαφος και στερεώνονται με σκυρόδεμα.

Πυλώνες

Ανακλινόμενοι (με αντίβαρο)  η μη ύψους από 7 μ. έως 11 μ. σιδερένιοι γαλβανιζέ η βαμμένοι με αντισ-κωριακό και χρώμα κυπαρίσσι ή γκρι.

Οκτάγωνοι ή στρογγυλοί.

Ελάσματα στήριξης (καπέλα).

Τοποθετούνται επάνω στις κολώνες και στερεώνονται με βίδες.

Προβολείς

Είναι από αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ο ανταυγαστήρας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ασύμμετρου η συμμετρικού σχήματος  το γυαλί είναι πάχους 5 χιλ. ασφαλείας, ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές και οι λάμπες είναι αλογόνων μετάλλων

 400 W ή 1000 W και έχουν βαθμό στεγανότητας

 IP 65

Καλωδίωση – Πίνακας

Τα καλώδια είναι ειδικού τύπου ΝΥΥ ανάλογης διατομής  και ο ηλεκτρικός Πίνακας εξωτερικών χώρων βαθμού στεγανότητας IP 65