Παρκέ

ΜΟΝΙΜΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΠΑΡΚΕ)

Η ΑΘΛΟΔΟΜΙΚΗ ακλουθώντας τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. κατασκευάζει ξύλινα αθλητικά δάπεδα αγωνιστικών χώρων η χώρων προπονήσεως κλειστών γυμναστηρίων για αθλήματα των οποίων οι ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του.

Αποτελείται από τρεις κυρίως στρώσεις και κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για αθλητική χρήση. Η εταιρία μας κατασκευάζει τα μόνιμα ξύλινα αθλητικά δάπεδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

Εφαρμογή

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο θέμα της προστασίας του ξύλου από την υγρασία. Για το λόγο αυτό, το σκυρόδεμα πάνω στο οποίο τοποθετείται το ξύλινο δάπεδο σφραγίζεται με εφαρμογή τριών στρώσεων ασφαλτικού γαλακτώματος.

Τρόπος κατασκευής

A. Πρώτη στρώση: Τοποθέτηση τάκων λευκής ξυλείας σε κάνναβο 0.50 Χ 0.50 μ. διαστάσεων 0,12 Χ 0,12 εκ.. Τα τακάκια τοποθετούνται επάνω σε ασφαλτόπανα 0,20 Χ 0,20 εκ., με τα οποία γεμίζονται τυχόν μικροδιαφορέςτου σκυροδέματος  με τρόπο ώστε να επιτευχθεί  υψομετρική ισότητα (αλφαδιά).

Β.Τοποθέτηση και κάρφωμα κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας και επάνω στα τακάκια σανίδων λευκής ξυλείας (ερυθρελάτης) μήκους 48 εκ. και πλάτους 12 εκ.

Γ. Τοποθέτηση και κάρφωμα παράλληλα  στον μεγάλο άξονα της αίθουσας και επάνω στις σανίδες (ερυθρελάτης) σανίδων μήκους 4μ. και πλάτους 12 εκ.

Δ. Τοποθέτηση ψευδοπατώματος (σανίδες λευκής ξυλείας μήκους 4μ. και σε απόσταση μεταξύ τους 5 εκ) και κάρφωμα επάνω στην προηγούμενη στρώση.

Ε. . Τοποθέτηση και κάρφωμα παράλληλα  στον μεγάλο άξονα της αίθουσας και επάνω στο ψευδοπάτωμα  παρκέτων  δρυός ισοπαχή και ισομήκη σε πεσσοειδή διάταξη (style anglais) ώστε να καλυφθεί όλη η έκταση του χώρου μέχρι την απόσταση 5-7 εκ. από τον τοίχο

Tο δάπεδο πρέπει απέχει από τους τοίχους 5 έως 7 εκ. για την  εκτόνωση των πιέσεων που δημιουργούνται από την διαστολή του δαπέδου.

Ακολούθως το πάτωμα τρίβεται με πατώχαρτα διαφόρων διαβαθμίσεων

Μετά το τρίψιμο εφαρμόζεται αστάρι και δύο στρώσεις πολυουρεθανικό βερνίκι. Κάθε στρώση τρίβεται ελαφριά πριν εφαρμοστεί η επόμενη.

Μεταξύ του δαπέδου και του τοίχου τοποθετείται διάτρητη γωνία ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισμός του δαπέδου για να αποφευχθεί  η δημιουργία υγρασίας.

Βάψιμο

Το βάψιμο και η διαγράμμιση γίνονται  ενδιαμέσως των στρώσεων του βερνικιού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μακρόχρονη διάρκειά τους, με  ειδικά  χρώματα .

Η ΑΘΛΟΔΟΜΙΚΗ εισάγει επίσης και προκατασκευασμένα  συστήματα ξύλινων αθλητικών δαπέδων (μόνιμων ή μη) που πληρούν τις απαιτήσεις της FIBA και της Γ.Γ.Α.

Συντήρηση

Η συντήρηση του δαπέδου απαιτεί την χρήση βρεγμένου μαλακού πανιού. Λάδια που περιέχονται σε ειδικές σκούπες πρέπει να αποφεύγονται γιατί θαμπώνουν και φθείρουν το βερνίκι.

Μετά την πάροδο αρκετών χρόνων ανάλογα με την χρήση μπορεί να τριφτεί και να ξαναβερνικωθεί.