ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΓΗΠΕΔΑ

(CLAY COURT)

H ΑΘΛΟΔΟΜΙΚΗ έχει κατασκευάσει χωμάτινα γήπεδα χρησιμοποιώντας Clay εισαγωγής και ελαφρόπετρα Θήρας με προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

ΣΥΝΘΕΣΗ Δάπεδο το οποίο κατασκευάζεται από μείγμα , πού σαν βάση έχει το ειδικά διαβαθμισμένο κεραμιδόχωμα αλλά και προσμίξεις που συγκρατούν την υγρασία και προσδίδουν πλαστικότητα.

ΧΡΗΣΕΙΣ  Για τένις υψηλών απαιτήσεων, (τα μεγαλύτερα τουρνουά παγκοσμίως φιλοξενούνται σε χωμάτινα γήπεδα). Ξεκούραστο στο παιχνίδι, λύνει τα προβλήματα από τις αμφισβητούμενες μπαλιές αφού αφήνει καθαρά το αποτύπωμα της μπάλας.

γ. Δυναμική στοιβάδα.

Διαστρώνεται ελαφρόπετρα. κοκκομετρικής διαβάθμισης 0-15 χιλ. σε ομοιόμορφο πάχος 6-7 εκ. (μετά το πάτημα με κύλινδρο 500-1000 kg και με ταυτόχρονο κατάβρεγμα).

δ. Επιφανειακή στρώση.

Η επιφανειακή στρώση θα γίνει  σε δύο στρώσεις  1η ομοιόμορφη, και σε πάχος 2,5εκ.με κεραμιδόχωμα(clay) κοκκομε-τρικής διαβάθμισης 0-5 χιλ. και 2η ομοιόμορφη, και σε πάχος 0,5εκ.με με κεραμιδόχωμα(clay) κοκκομετρική διαβάθμισης 0-2 χιλ. Μετά από κάθε στρώση γίνεται συμπίεση με οδοστρωτήρα 200 kg μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη σταθερότητα). Κατά την διάρκεια της συμπίεσης το υλικό θα καταβρέχεται έτσι ώστε να δέσει καλύτερα.

ε. Γραμμογράφηση.

Η γραμμογράφηση θα γίνει από συνθετικό υλικό (μαλακό PVC) . Οι  γραμμές πάχους 4 & 5 εκ. στερεώνονται σε μεταλλικά αγκύρια πού γι’ αυτόν τον λόγο πακτώνονται σε όλες τις γωνίες και διασταυρώσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το γήπεδο από κεραμιδόχωμα είναι ένα “ζωντανό” γήπεδο. Το ψημένο και αλεσμένο χώμα παραμένει σε καλή κατάσταση όσο συντηρείται (βρέξιμο στρώσιμο και συμπίεση). Αν αφεθεί χωρίς συντήρηση σπάει, σκληραίνει, χάνεται. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται

α. Ανάμεσα στους αγώνες.

β. Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Το γήπεδο πρέπει συνοδεύεται από  αξεσουάρ  απαραίτητα για την λειτουργία και την συντήρησή του.

 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ενός τυπικού γηπέδου τένις τέσσερις (4) έως πέντε (5) ημέρες για ελαφρόπετρα κεραμιδόχωμα και γραμμές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι ιδιαιτερότητες στον τρόπο κατασκευής είναι τέτοιες που απαιτούν συγκεκριμένη μεθοδολογία που να εξασφαλίζει την καλή συμπεριφορά και διατήρηση ενός χωμάτινου γηπέδου H εταιρεία μας είναι από τις λίγες στην Ελλάδα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την κατασκευή και συντήρηση τέτοιων  γηπέδων.

α. Σκάφη εγκιβωτισμού. Για την κατασκευή ενός χωμάτινου γηπέδου απαιτείται, η δημιουργία σκάφης κατά την εκσκαφή της οποίας τα περιμετρικά τοιχώματα ίσως χρειασθεί (εάν το έδαφος είναι σαθρό) να ενισχυθούν με τοιχία από σκυρόδεμα πάχους 20 εκ. και ύψους

Ο πυθμένας της σκάφης θα έχει κλίση προς την πλευρά  του γηπέδου όπου θα γίνεται η αποστράγγιση, και θα τοποθετηθεί διάτρητος κατά τα 2/3 σωλήνας αποστράγγισης διπλού τοιχώματος έτσι ώστε να αποχετεύονται τα όμβρια.  Ο πυθμένας της σκάφης σκάφη θα συμπιεστεί με τη χρήση οδοστρωτήρα.

β. Φέρουσα στοιβάδα.

Διαστρώνεται θραυστό υλικό (χαλίκι), σε στρώση σταθερού πάχους 15-25 εκ. 10-15 εκ. πάνω από το έδαφος.